MOBILITAT EUROPEA

Promoció de la mobilitat europea d’estudiants i titulats universitaris
Els titulats de la Universitat de València tenen l’oportunitat de fer pràctiques en empreses de qualsevol altre país de la Unió Europea a través del programa europeu Leonardo da Vinci. L’estada en pràctiques en empreses i entitats d’altre país europeu aporta als estudiants competències professionals complementàries que contribueixen a millorar les oportunitats d’accés al món laboral.

  • En total, 1.375 empreses europees han acollit becaris.
  • Més de 3.000 becaris han realitzat pràctiques en empreses d’altres països europeus.