OCUPACIó

Assessorament i orientació per a la recerca d’ocupació
ADEIT duu a terme una sèrie d’activitats de caràcter gratuït dirigides, d’una banda, a ajudar als recentment titulats a afrontar amb èxit la recerca d’ocupació i, per una altra, a facilitar l’autoocupació i la creació d’empreses.

  • Més de 17.000 titulats han rebut formació i assessorament per a trobar treball a través de diferents programes.