FORMACIó

Formació, especialització i reciclatge d’universitaris i professionals
La formació és un dels principals eixos d’actuació d’ADEIT. Cada any s’ofereix un gran nombre de cursos de postgrau i d’especialització de totes les àrees de coneixement de la Universitat de València amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats de formació del mercat laboral i d’actualitzar la formació dels professionals en actiu.

  • Més de 80.000 estudiants han realitzat un curs de postgrau o d’especialització.
  • 3.313 edicions de cursos de postgrau i d’especialització.

  •  996 cursos s’han impartit a distància.