GESTIó DE CONGRESSOS

Organització i gestió de congressos nacionals i internacionals
ADEIT duu a terme la gestió de diferents activitats com congressos, seminaris i conferències, organitzades per la Universitat de València i per la pròpia Fundació. En el marc d’aquesta gestió, s’ofereixen serveis que abasten des de la promoció del congrés, la gestió econòmica i administrativa, la documentació, la reserva d’allotjaments, viatges i desplaçaments i l’organització d’actes socials.

  • Més de 12.000 persones de tot el món han assistit a algun dels 82 congressos organitzats per ADEIT.