INNOVACIó

Suport a la innovació i a la transferència de tecnologia i coneixement
ADEIT, a través de diferents activitats, col·labora amb la Universitat de València en la difusió i la transferència de la innovació que desenvolupen diferents grups d’investigació per a posar-la a la disposició de les empreses del seu entorn. L’objectiu és promoure la participació de les empreses en programes d’investigació i desenvolupament tecnològic, en col·laboració amb professors de la Universitat de València.

  • Més de 800 convenis i contractes promoguts i gestionats.