PRàCTIQUES EN EMPRESES

Pràctiques d’estudiants universitaris en entitats i empreses de la Comunitat Valenciana
Els estudiants de la Universitat de València tenen l’oportunitat d’establir un primer contacte amb el món laboral, per mitjà de les pràctiques en empreses, per a aplicar els coneixements adquirits en la seua formació acadèmica i afavorir l’adquisició de competències que els preparen per a l’exercici d’activitats professionals, faciliten la seua empleabilitat i fomenten la seua capacitat d’emprenedoria.

  • Més de 115.000 pràctiques en empreses.

  • Més de 4.000 tutors de pràctiques.
  • Més de 16.000 empreses distintes han acollit a estudiants.