1987

El 3 de setembre es constitueix l’Associació per al Desenvolupament Empresarial i la Innovació Tecnològica (ADEIT) en el marc del programa europeu COMETT com a membre de la Xarxa d’Associacions Universitat-Empresa per a la Formació (AUEF).

Aquesta associació va ser el pas previ per a la creació, dos anys més tard, de la Fundació Universitat-Empresa de València.

En els seus primers estatuts s’establien, com fins fundacionals, l’aproximació de la investigació a la realitat socioeconòmica i la promoció de l’especialització i el reciclatge formatiu.

GH Industrial, SATEICA i TIGSAL van ser les primeres empreses en acollir a estudiants en pràctiques.
El Màster en Entitats de Dipòsit, dirigit pel catedràtic d’Economia Financera i Actuarial, Vicente Meneu, va ser el primer postgrau de la Universitat de València gestionat per l’Associació. Rafael Termes, president de l’Associació Espanyola de Banca (AEB), va impartir la lliçó de clausura de la seua primera edició.
Aquest any se signen els primers estatuts de l’Associació Universitat-Empresa de València, en els quals s’estableix com fins fundacionals l’aproximació de la investigació a la realitat socioeconòmica i la promoció de l’especialització i el reciclatge formatiu.