1988

Aquest any es posen en marxa noves activitats en els camps de gestió de contractes i convenis d’investigació, pràctiques d’estudiants universitaris en empreses i en l’organització de cursos de postgrau i per a l’empresa. 
El 8 de febrer se signa el primer projecte d’investigació amb l’empresa GH Industrial SA. José Espí López, catedràtic del Departament d’Informàtica i Electrònica, col·labora en un projecte sobre la font d’alimentació de corrent altern per a làser, sent Enrique Dedé, catedràtic del mateix departament, director de R+D de l’empresa.
El Consell Social, en col·laboració amb l’Associació Universitat-Empresa de València i amb el patrocini de la Caixa d’Estalvis de València, edita la primera Guia d’Investigació de la Universitat de València. En aquesta publicació, que va ser presentada durant la Fira Vinci, dedicada a la innovació i celebrada en Fira València, es recollien per primera vegada les principals línies d’investigació de la Universitat de València.
Es realitzen les primeres pràctiques que formen part d’un màster. Un total de 38 alumnes del Màster en Entitats de Dipòsit van tindre l’ocasió d’aplicar els seus coneixements en entitats bancàries.