1997
Presentació, als mitjans de comunicació, de l’oferta de cursos de postgrau de la Universitat de València per al curs 1997/1998 a càrrec del vicerector d’Estudis, Francisco Morales i del director gerent d’ADEIT, Antonio Aracil.
El dissenyador Adolfo Domínguez, amb una conferència sobre el procés d’internacionalització de la seua empresa, clausura el Màster en Gestió del Comerç Internacional.
13 noves empreses passen a formar part aquest any del Patronat d’ADEIT: Aigües de València, Banc de València, CAM, ETRA, Iberdrola, Hasbro Iberia, Iberdrola, Mercadona, Omsa, Pavasal, Totalfina, Umivale i Unió de Mútues.
El president de la Generalitat Valenciana i president honorífic d’ADEIT, Eduardo Zaplana, el rector de la Universitat de València, Pedro Ruiz, i el president d’ADEIT, Carlos Pascual, van presidir la VIII Jornada Universitat-Societat, celebrada en el claustre de La Nau.
S’aprova el projecte europeu PROACTIVE que, liderat per ADEIT i coordinat pel catedràtic de Psicologia Social de la Universitat de València José Mª Peiró, va tenir com principal objectiu anticipar les necessitats de formació i desenvolupament de competències per al treball.
El director general de Bancaixa, Emilio Tortosa, clausura la cinquena edició del Diploma Universitari de Finances, junt amb la directora del curs, la catedràtica d’Economia Financera i Matemàtica de la Universitat de València, M. Paz Jordá. 
ADEIT comença a oferir assessorament i orientació professional gràcies a les Accions d’Orientació per a l’Ocupació i Assistència per a l’Autoocupació (OPEA) en col·laboració amb el Servei Públic d’Ocupació. En els 15 anys de vigència del programa, s’ha oferit assessorament a més de 17.000 persones.
El Diploma d’Ordenació Autonòmica del Territori inaugura la seua primera edició, a la qual van assistir el rector de la Universitat, Pedro Ruiz, el conseller d’Obres Públiques, Urbanisme i Transport, Luis Fernando Cartagena, el president d’ADEIT, Carlos Pascual, el degà de la Facultat de Dret, Joan Carles Carbonell, i el director del diploma, José Luis Martínez Morales.
L’Autoritat Portuària de València i els col·legis professionals d’Economistes, Advocats i Registradors de la Propietat i Mercantils signen el conveni de col·laboració en el programa de pràctiques en empreses de la Universitat.