2000
S’inaugura, en l’Aula Magna de la Universitat de València, la primera activitat en el marc de la Càtedra de Cultura Empresarial, el curs Qui pot ser empresari? Per mitjà d’aquest curs, les primeres edicions del qual van ser dirigides pel president de Mercadona, Juan Roig, reconeguts empresaris traslladen les seues experiències a joves universitaris de totes les titulacions.
Se superen, per primera vegada, les 200 beques Leonardo da Vinci en un sols curs acadèmic gestionades per ADEIT. Gràcies a aquest programa, més de 3.000 titulats universitaris han realitzat pràctiques en empreses d’altres països de la Unió Europea des de l’inici del programa.
La Caixa d’Estalvis del Mediterrani clausura un nou programa de pràctiques. Des de 1996, acull a més de cent estudiants per curs, coordinats pel seu responsable d’Administració a València, Vicente Medina.
Representants de 27 empreses i 10 professors de la Universitat de València col·laboren en el projecte Promoció per a la Innovació Tecnològica (PROITEC) promogut per ADEIT per a detectar les aplicacions tecnològiques d’interès per a les empreses. En la seua primera fase, en aquest projecte es van identificar 328 aplicacions en les àrees de Química, Matemàtiques, Enginyeria Electrònica, Materials i Enginyeria Química.
L’Institut Nacional de la Seguretat Social, l’Institut Valencià de Finances i la Direcció de Serveis Jurídics del Ministeri de Justícia i Interior són dues de les entitats que aquest any signen nous convenis de pràctiques amb la Universitat de València.
El projecte Sócrates FLIPS (Foreign Languages in Primary Schools), coordinat per ADEIT i la Universitat de València i dirigit per la professora de Filologia Anglesa i Alemana Antonia Sánchez Macarro, va ser reconegut com millor projecte europeu d’educació per la Comissió Europea.