2001
El 15 de novembre, s’inaugura la nova seu d’ADEIT, situada en el centre històric de València, a través de la qual aquesta entitat consolida el seu paper com nexe entre la Universitat i les empreses.
S’inaugura una nova edició del Màster en Assessoria Jurídica d’Empreses, dirigit pel professor Rafael Pinazo i organitzat per la Facultat de Dret en col·laboració amb el Col·legi d’Advocats. 
Amb la finalitat d’enfortir la coparticipació entre societat i Universitat, s’introdueixen noves competències a la figura del Consell Social gràcies a l’aprovació de la Llei Orgànica d’Universitats (LOU). A partir d’aquesta llei, a més, es va crear l’ANECA (Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat), que avaluava la qualitat dels docents, i es va reforçar el poder dels rectors i dels consells de govern de la Universitat.
Es presenta el llibre ‘El Jardí Botànic de la Universitat de València’, dirigit per Manuel Costa Talens, catedràtic de Biologia Vegetal i director del Jardí Botànic de la Universitat de València en el Saló d’Actes d’aquest jardí.

El reconegut sociòleg britànic, director de la London School of Economics and Political Science i assessor del ex primer ministre britànic Tony Blair, Anthony Giddens, va oferir la primera conferència realitzada en la nova seu d’ADEIT. El títol de la conferència, promoguda per la Fundació Cañada Blanch, va ser ‘El gran debat sobre la globalització’.

ADEIT, en col·laboració amb ‘la Caixa’, organitza dos cursos, un per a directors i altre per a sotsdirectors, organitzats per la Universitat en matèria de direcció i gestió de l’oficina bancària.

El Col·legi Oficial de Titulars Mercantils i Empresarials de València signa aquest any el seu primer conveni de col·laboració amb la Universitat per a acollir estudiants en pràctiques.