2010

Sota l’eslògan Nuestra meta, tu empleo, ADEIT posa en marxa en col·laboració amb el SERVEF un nou programa dirigit a facilitar l’adquisició d’habilitats i competències i la inserció laboral i professional dels titulats de la Universitat de València. Prop de 800 persones han realitzat alguna de les seues edicions.

El projecte VLC/CAMPUS es presenta en ADEIT davant els agents socials i econòmics. Aquesta proposta va ser impulsada conjuntament per la Universitat de València, la Universitat Politècnica de València i el Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) per a la creació d’un Campus d’Excel·lència Internacional.

Per primer any, es lliuren els Premis d’Excel·lència Docent de la Universitat de València que, finançats per la Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana, tenen com objectiu reconèixer i valorar la qualitat docent.
El Col·legi de Censors Jurats de Comptes signa amb la Universitat de València i ADEIT un conveni de col·laboració per a facilitar que els estudiants del Màster Oficial en Comptabilitat, Auditoria i Control de Gestió puguen realitzar pràctiques en diferents despatxos d’auditoria valencians.
Els principals programes que duu a terme la Universitat de València per a facilitar la inserció professional dels seus titulats es van presentar en un acte que, sota el títol ‘La Universitat per l’ocupació’, va ser organitzat per ADEIT.
El 9 de març d’aquest any, el catedràtic de Farmacologia, Esteban Morcillo Sánchez, és triat rector de la Universitat de València. La millora de la qualitat de la docència, la investigació, la cultura i la transferència del coneixement van ser els quatre compromisos del nou rector.
El Congrés Internacional sobre Anàlisi Funcional celebrat a València va homenatjar a un dels millors investigadors en actiu en aquest camp matemàtic, Manuel Valdivia, amb motiu del seu 80 aniversari. Aquest congrés va reunir a més de 350 matemàtics de països com França, Alemanya, Israel, Iran, Brasil o Estats Units. 
ADEIT rep el ‘Certificat de Qualitat de les beques Leonardo da Vinci’. Aquest reconeixement, atorgat per la Comissió Europea, converteix al projecte d’ADEIT, amb 250 beques, en el més gran d’Europa i li garanteix la seua continuïtat durant els pròxims tres anys.
Després de la celebració de la V Trobada d’Oficines de Congressos d’Universitats Espanyoles (OCUE) –de la qual forma part ADEIT– es va constituir a València la primera Associació d’Oficines de Congressos d’Universitats i Fundacions Universitàries.

Es realitzen les primeres pràctiques en empreses de grau en el marc de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES). Es van gestionar un total de 597 pràctiques externes de grau.

Més de 400 persones, entre tutors acadèmics i d’empresa, assisteixen a la Primera Trobada de Tutors del Practicum del Màster Oficial de Secundària de la Universitat de València, organitzada per ADEIT.
ADEIT comença a gestionar les activitats organitzades per la Càtedra de Finances Internacionals del Banc Santander-Universitat de València, dirigida pel catedràtic d’Economia Financera i Actuarial, Ángel Pardo.
El premi Nobel d’Economia, el professor de la Universitat de Berkeley Daniel L. McFadden, va inaugurar el Congrés Khumo-Nectar sobre Economia del Transport, presidit pel professor del Departament d’Anàlisi Econòmica de la Universitat de València, Pedro Cantos.