LA HISTòRIA D’ADEIT

Els primers anys
Va ser a la fi de la dècada dels vuitanta quan ADEIT va començar a donar els seus primers passos. Va sorgir com associació amb el nom Associació per al Desenvolupament Empresarial i la Innovació Tecnològica en el marc del programa europeu COMETT. La gestió d’aquestes beques (hui Leonardo da Vinci), que permeten la realització de pràctiques en països europeus, va ser la primera activitat gestionada per ADEIT. Prompte es van incorporar altres programes com la promoció de convenis i contractes conjuntament entre Universitat i empreses, l’organització de cursos de postgrau i la gestió de pràctiques en empreses.

Tot just dos anys després, aquella incipient associació es constitueix en Fundació amb la signatura del rector Ramon Lapiedra i el president Antonio Rico i s’inaugura una nova seu, la situada en plaça de l’Ajuntament, que conviu, fins a 2001, amb la primera, en plaça del Patriarca.

Una any més tard, s’incorporen les primeres empreses al Patronat d’ADEIT, un recolçament essencial per al desenvolupament de la seua activitat, i els més alts representants de l’Administració comencen a atorgar a la cooperació universitat-empresa la importància que mereix.

La consolidació d’ADEIT
Després de nou anys de funcionament, en 1996, es produeix una dels fites més rellevants en la història d’ADEIT, que marca un abans i un després; es comença a gestionar tota l’oferta de postgrau propi de la Universitat de València. Aquell any es triplica el nombre de cursos i estudiants pel que fa a l’any anterior.

Són anys d’expansió, de consolidació d’activitats i posada en marxa d’algunes altres, dirigides a incrementar el contacte del món de la Universitat amb el seu entorn. D’una banda, se signen nombrosos convenis amb noves entitats i empreses per a participar en el programa de pràctiques i continuen dissenyant-se cursos a mesura de les necessitats del món professional.

I, per una altra, se segueix innovant i cercant noves fórmules de cooperació; es crea la plataforma de l’Aula Virtual per a facilitar la formació a distància, es posen en marxa –en col·laboració amb l’Administració– diferents plans per a fomentar l’ocupació dels titulats i comencen a organitzar-se les primeres accions dirigides a emprenedors. A més de les jornades de motivació empresarial i les sessions de presentació d’empreses, celebrades en els tres campus de la Universitat, en 1999 es crea la Càtedra de Cultura Empresarial, que s’ha convertit en un referent en formació i assessorament en matèria d’emprenedoria per a estudiants, titulats, joves empresaris i professors.

En el camp de la investigació, ADEIT recull, en un catàleg, les aplicacions tecnològiques de la Universitat de València d’interès per a les empreses en el seu projecte PROITEC, i en l’àmbit europeu continua augmentant el nombre de projectes de formació i innovació desenvolupats en col·laboració amb altres entitats de la Unió Europea.

En 2001 arriba una altra de les fites essencials; la inauguració d’aquesta seu, que s’ha convertit en habitual punt de trobada del món universitari i de l’empresarial i en escenari de múltiples activitats com seminaris i congressos nacionals i internacionals.

La cooperació universitat-empresa, una realitat
Els empresaris se senten còmodes en aquesta seu, que serveix de connexió amb el món de la Universitat. Es reforcen les activitats dirigides a fomentar la creació de noves empreses per part dels universitaris a través de programes com el de consolidació empresarial i l’Escola d’Estiu per a Professors Motivadors de l’Esperit Emprenedor. També es posen en marxa innovadors programes en altres àrees com Lunes con Empleo –en el qual empreses presenten ofertes de treball de qualitat per a titulats–, UNECAM –dirigit a oferir habilitats i competències d’integració en l’empresa als estudiants en pràctiques– o el programa d’Estades de professors universitaris en empreses valencianes, entre altres.

La importància de la cooperació ja no es posa en dubte. Aquests anys, se cerca l’excel·lència dels programes ja assentats i es continua innovant i apostant per noves iniciatives dirigides a seguir acostant la Universitat de València a la societat. Una societat cada vegada més compromesa i convençuda de la importància d’apostar pel coneixement com motor de desenvolupament.