PRESIDENTS D’ADEIT

Carlos Pascual
President del Consell Social i d’ADEIT

Que les empreses siguen qui nodreixen les activitats de la Fundació és absolutament imprescindible perquè cada membre del Patronat és un vector d’influència que irradia connexió amb la Universitat

Antonio Rico
President del Consell Social i d’ADEIT (1985-1995)

La funció bàsica del Consell Social era l’aproximació de la societat a la Universitat i viceversa, i vam pensar que la creació d’una Fundació Universitat-Empresa era un bon instrument per a aconseguir aquest objectiu